Najczęściej zadawane pytania

PYTANIE: W zakładce „wykształcenie” wybrałam/em „stara maturę” zamiast „nowa maturę”. Teraz nie mogę tego zmienić. Co robić?

Do rejestracji kandydatury na studia wymagane jest zadeklarowanie rodzaju świadectwa dojrzałości jakim posługuje się kandydat. Do najczęściej spotykanych dokumentów tego typu należą:

NOWA MATURA - jest to egzamin maturalny, który jest przeprowadzany od 2005 roku - w tym również matura tegoroczna! Wyniki nowej matury są w procentach. Świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej są osobnymi dokumentami.

STARA MATURA - jest to egzamin dojrzałości, który był przeprowadzany do 2004 roku. Wyniki starej matury były podawane w formie ocen. Świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej stanowiły jeden dokument.

Aby zmienić rodzaj dokumentu w systemie IRK należy:

  • Na chwilę wypisać się ze wszystkich kierunków studiów. Lista kierunków studiów, na które zapisany jest kandydat, jest widoczna na stronie powitalnej.

  • Anulować wybór wszystkich egzaminów maturalnych (żaden przedmiot nie może być zaznaczony).\

 

  • Zmienić rodzaj dokumentu (matury) i ponowić wszystkie kroki rejestracji (wpisać oceny z egzaminów maturalnych, wybrać kierunek studiów).

PYTANIE: Czy musze wgrac zdjecie aby zostac zakwalifokowanym na studia?

Zapisanie zdjęcia w profilu kandydata nie ma wpływu na zakwalifikowanie lub niezakwalifikowanie kandydata na studia. Zdjęcie należy jednak dodać najpóźniej do dnia złożenia przez kandydata dokumentów.

PYTANIE: Na jakie konto mam wpłacić opłatę rekrutacyjną?

Opłate rekrutacyjną uiszczamy na <b> dedykowane, kończace sie numerrem PESEL kandydata"</b> konto bankowe. Informacje o numerze konta dostepne są po zalogowaniu się w systemie IRK.

PYTANIE: Dlaczego, pomimo tego, że dokonałem opłaty rekrutacyjnej wczoraj / dwa dni / trzy dni temu, wciąż nie widzę informacji o jej uiszczeniu na moim koncie w IRK?

Czas księgowania wpłaty dokonanej w oddziale banku, na poczcie, czy przelewu internetowego trwa do trzech dni roboczych (w weekendy nie ma przepływów kapitałowych między bankami). Do tego należy doliczyć jeden dzień roboczy na raport uaktualniający informacje w systemie IRK. W przypadku jeżeli Kandydat dokonuje opłaty rekrutacyjnej tuż przed zakończeniem rejestracji, bądź tuż przed ogłoszeniem wyników rekrutacji na dany kierunek i opłata rekrutacyjna nie jest widoczna na jego koncie w IRK, w takim przypadku Kandydat powinien przesłać potwierdzenie dokonania opłaty (skan lub potwierdzenie przelewu) na e-mail: irk@aps.edu.pl

PYTANIE: Godzinę, dwa dni, tydzień, 10 dni (...) temu złożyłem/am dokumenty i nadal nie mogę się zalogować do systemu USOSweb. Dlaczego?

Prawdopodobnie nadal trwa immatrykulacja czyli wpisanie nowego studenta na liste studentów uczelni. Ten proces może trwać kilka lub kilkanascie dni od złożenia dokumentów. Staramy się, aby wszyscy kandydaci mieli dostep do systemu USOS przed pierwszym dniem zajęć. Prosimy o cierpliwość!

PYTANIE: Ile kosztuje opłata rekrutacyjna oraz wpisowe?

Akademia Pedagogiki Specjalnej nie pobiera "wpisowego". Jedyną opłatą, jaką uiszcza kandydat jest opłata rekrutacyjna składająca się z: opłaty stałej (30 zł), opłacanej jednorazowo oraz opłaty za każdy kierunek studiów, na który aplikuje kandydat: 120 zł za kieunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych lub 50 zł za wszystkie pozostałe kierunki.

PYTANIE: Ile kosztują studia stacjonarne?

Studia stacjonarne są bezpłatne.

PYTANIE: Kiedy są przyjmowane dokumenty od kandydatów na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej?

Komplet dokumentów przyjmujemy tylko od kandydatów zakwalifikowanych na studia w terminach, które będą ogłoszone po wywieszeniu list rankingowych. Niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym przez Międzywydziałową Komisję Rekrutacyjną jest jednoznaczne z rezygnacją.