Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Rekrutacja na studia podyplomowe

Programy i tury rekrutacji

Lp. Studia Tura 1 Tura 2 Tura 3
1 Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej od: 12.12.2018 11:56
do: 06.11.2019 12:00
2 Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe od: 12.12.2018 11:56
do: 31.01.2020 12:00
3 Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji od: 12.12.2018 11:56
do: 31.01.2020 12:00
4 Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej od: 12.12.2018 11:56
do: 02.02.2019 11:00
od: 03.02.2019 11:00
do: 05.09.2019 10:00
od: 05.11.2019 10:00
do: 31.01.2020 10:00
5 Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie od: 12.12.2018 11:56
do: 15.09.2019 12:00
6 Edukacja dla bezpieczeństwa od: 12.12.2018 11:56
do: 31.01.2020 12:00
7 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej od: 12.12.2018 11:56
do: 14.10.2019 12:00
od: 05.11.2019 12:00
do: 31.01.2020 12:00
8 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej od: 12.12.2018 11:56
do: 14.10.2019 12:00
od: 05.11.2019 12:00
do: 31.01.2020 12:00
9 Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej od: 12.12.2018 11:56
do: 14.10.2019 12:00
od: 05.11.2019 12:00
do: 31.01.2020 12:00
10 Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej od: 12.12.2018 11:56
do: 14.10.2019 12:00
od: 05.11.2019 12:00
do: 31.01.2020 12:00
11 Edukacja integracyjna i włączająca od: 12.12.2018 11:56
do: 08.11.2019 12:00
12 Grafika komputerowa i multimedialna od: 12.12.2018 11:56
do: 15.09.2019 12:00
13 Logopedia od: 12.12.2018 11:56
do: 27.11.2019 15:00
14 Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja od: 12.12.2018 11:56
do: 30.09.2019 12:00
od: 01.10.2019 12:00
do: 31.01.2020 12:00
15 Mediacja sądowa i pozasądowa od: 12.12.2018 11:56
do: 14.10.2019 12:00
od: 05.11.2019 12:00
do: 31.01.2020 12:00
16 Metodyka wczesnego nauczania języka obcego od: 12.12.2018 11:56
do: 15.09.2019 12:00
17 Pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii od: 12.12.2018 11:56
do: 15.09.2019 12:00
18 Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa od: 12.12.2018 11:56
do: 25.10.2019 12:00
19 Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze od: 12.12.2018 11:56
do: 26.10.2019 12:00
20 Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką od: 12.12.2018 11:56
do: 14.10.2019 12:00
od: 05.11.2019 12:00
do: 31.01.2020 12:00
21 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie od: 12.12.2018 11:56
do: 15.09.2019 12:00
22 Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego od: 12.12.2018 11:56
do: 31.01.2020 12:00
23 Rehabilitacja wzroku słabowidzących od: 12.12.2018 11:56
do: 27.10.2019 12:00
24 Socjoterapia od: 12.12.2018 11:56
do: 14.10.2019 12:00
od: 05.11.2019 12:00
do: 31.01.2020 12:00
25 Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego od: 12.12.2018 11:56
do: 25.11.2019 12:00
od: 26.11.2019 12:00
do: 31.01.2020 12:00
strony
Strony: 1, 2
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200