Unia Europejska

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Witamy w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia podyplomowe na rok 2019/2020 - aby zobaczyć listę studiów na które aktualnie prowadzimy rekrutację proszę wejść w ofertę (na górze ekranu po prawej stronie). Po wybraniu odpowiedniego kierunku pokaże się lista specjalności na które prowadziemy zapisy.

Poniżej lista studiów kwalifikacyjnych, których programy są sprawdzane w odniesieniu do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Rektutacja na te studia rozpocznie się w czerwcu 2019.

Pedagogika:

 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Metodyka wczesnego nauczania języka obcego
 • Terapia pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori
 • Zarządzenie w systemie oświaty

Pedagogika specjalna:

 • Edukacja integracyjna i włączająca
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
 • Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością
 • Logopedia
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elemenatami neopenologii
 • Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i elementami terapii zajęciowej
 • Surdopedagogika
 • Terapia pedagogiczna ze wsparciem uczniów szczególnie uzdolnionych
 • Tyflopedagogika
 • Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie
 • Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspierania ich rodzin

Psychologia:

 • Socjoterapia