Akademia Pedagogiki Specjalnej


   powrót
Nazwa Akademia Pedagogiki Specjalnej
Adres Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
Telefon (22) 658-00-69
WWW http://www.aps.edu.pl

 Studia (45)   Jednostki prowadzące studia (3) 
 
 strona 1/2 2
nast.
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Andragogika specjalna z elementami terapii zajęciowej podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Doradztwo Zawodowe z Aktywizacją Osób Niepełnosprawnych podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Doskonalenie kadry kierowniczej szkół i placówek edukacyjnych podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Doskonalenie kadry organów prowadzących szkoły i placówki edukacyjne podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Edukacja dla bezpieczeństwa podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Edukacja integracyjna i włączająca podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Grafika Komputerowa i Multimedialna podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Kształcenie Muzyczno-Ruchowe (taniec-rytmika orffowska-choreoterapia) podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Logopedia podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Mediacja sądowa i pozasądowa podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Metodyka wczesnego nauczania języka obcego podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Neuropsychologia kliniczna podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Plastyka w Szkole Podstawowej podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Profilaktyka patologii społecznych i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie podyplomowe niestacjonarne (zaoczne)
razem: 45
 strona 1/2 2
nast.

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce