REKRUTACJA WRZEŚNIOWA 2017/2018
2017-07-28 17:04, Jarosław Janowski

Zapraszamy do rektutacji wrześniowej!

Terminarz rekrutacji

Oferta kierunków dostępnych w rekrutacji wrześniowej:

Ważne informacje dla osób rejestrujących się na studia II stopnia
2017-07-28 17:03, Jarosław Janowski
  1. Podstawą rangowania kandydatów na studia drugiego stopnia są: średnia ocen ze studiów oraz ocena widniejąca na dyplomie licencjata. Prosimy pamiętać aby nie mylić tych danych z innymi wynikami końcowymi zamieszczonymi na Państwa kontach w systemach USOSweb, w suplementach do dyplomów lub na zaświadczeniach wydawanych po obronie. Szczególnie prosimy uważać na ocenę, jaka będzie widniała na dyplomie licencjata - w systemie USOSweb chodzi o daną: "ocena na dyplomie", której prosimy nie mylić z "ogólnym wynikiem studiów" czy też z "oceną z pracy" licencjackiej lub "oceną z egzaminu" dyplomowego.
  2. W trakcie zapisu w IRK na kierunki pedagogika lub pedagogika specjalna na specjalności nauczycielskie kwalifikacyjne lub na tzw. kontynuację specjalności należy również potwierdzić posiadanie przygotowania pedagogicznego lub innych uprawnień (np. ukończenia danej specjalności/kierunku) na studiach pierwszego stopnia. Niezaznaczenie tych opcji w trakcie rejestracji spowoduje niezakwalifikowanie kandydata na studia.

Ważne informacje dla osób rejestrujących się na studia I stopnia i jednolitr mgr
2017-07-28 17:00, Jarosław Janowski
  1. W SYSTEMIE IRK NOWĄ MATURĄ JEST KAŻDA MATURA ZDAWANA OD ROKU 2005 (W KTÓREJ WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH SĄ WYRAŻONE W PROCENTACH)! Starą maturę zaznaczają tylko te osoby, które zdawały egzamin dojrzałości przed rokiem 2005 i wyniki egzaminów maturalnych są w formie ocen.
  2. Prosimy również pamiętać, że wynik rekrutacyjny obliczany jest na podstawie wskazanych przez kandydata egzaminów maturalnych (system nie wybiera automatycznie najbardziej korzystej dla kandydata opcji)!