WYBÓR SPOSOBU PŁATNOŚCI CZESNEGO - REKRUTACJA WRZEŚNIOWA!
2017-09-26 07:50, Jarosław Janowski

Osoby przyjęte na studia zaoczne we wrześniu 2017, do 5 października(!) muszą wybrać sposób dokonywania płatności czesnego (ilość rat). Dokonuje się tego poprzez system USOSweb. Dostęp do tego systemu odbywa się z poziomu strony głównej uczelni.

Logowanie do systemu USOSweb odbywa się tak samo, jak do systemu IRK

Po zalogowaniu do systemu USOSweb należy wejść w "dla studentów" -> "moje studia" -> "płatności" -> "należności nierozliczone", a następnie wybrać plan ratalny. Po wybraniu planu ratalnego można również pobrać dane do przelewu - indywidualny nr konta, na które należy wnieść opłatę czesnego (można również pobrać balnkiet do wpłaty). Czesne należy uiścić do dnia 15 października!

UWAGA - powyższe terminy dotyczą tylko osób biorących udział w rekrutacji wrześniowej oraz osób rekrutujących się na kierunki, dla których wydawanie decyzji zostało wstrzymane ze względu na niewypełnienie limitów przyjęć w lipcu

WEJŚCIE DO SYSTEMU USOSWEB

Lektoraty z języków obcych dla studentów studiów I stopnia i jegnolitych mgr
2017-08-23 14:25, Jarosław Janowski

Studenci I roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich powinni w terminie od 16.08.2017r. do 17.09.2017r. Wypełnić test poziomujący z języka obcego. Wybór testu jest jednocześnie deklaracją lektoratu. Testy dostępne są tutaj

Osoby, które z różnych przyczyn nie wypełnią w wyznaczonym terminie testów (W TYM OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W REKRUTACJI WRZEŚNIOWEJ!!!), będą miały możliwość zrobić to w pierwszym tygodniu paźdernika, w terminach wyznaczonych przez kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Terminy zostaną podane podczas dni adaptacyjnych.

WYBÓR SPOSOBU PŁATNOŚCI NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH - REKRUTACJA LIPCOWA!
2017-08-23 14:23, Jarosław Janowski

Osoby przyjęte na studia zaoczne w lipcu, do 5 września muszą wybrać sposób dokonywania płatności czesnego (ilość rat). Dokonuje się tego poprzez system USOSweb. Dostęp do tego systemu odbywa się z poziomu strony głównej uczelni.

Logowanie do systemu USOSweb odbywa się tak samo, jak do systemu IRK

Po zalogowaniu do systemu USOSweb należy wejść w "dla studentów" -> "moje studia" -> "płatności" -> "należności nierozliczone", a następnie wybrać plan ratalny. Po wybraniu planu ratalnego można również pobrać dane do przelewu - indywidualny nr konta, na które należy wnieść opłatę czesnego (można również pobrać balnkiet do wpłaty). Czesne należy uiścić do dnia 15 września

UWAGA - powyższe terminy nie dotyczą osób biorących udział w rekrutacji wrześniowej oraz osób rekrutujących się na kierunki, dla których wydawanie decyzji zostało wstrzymane ze względu na niewypełnienie limitów przyjęć

WEJŚCIE DO SYSTEMU USOSWEB

REKRUTACJA WRZEŚNIOWA 2017/2018
2017-07-28 17:04, Jarosław Janowski

Zapraszamy do rektutacji wrześniowej!

Terminarz rekrutacji

Oferta kierunków dostępnych w rekrutacji wrześniowej:

Ważne informacje dla osób rejestrujących się na studia II stopnia
2017-07-28 17:03, Jarosław Janowski
  1. Podstawą rangowania kandydatów na studia drugiego stopnia są: średnia ocen ze studiów oraz ocena widniejąca na dyplomie licencjata. Prosimy pamiętać aby nie mylić tych danych z innymi wynikami końcowymi zamieszczonymi na Państwa kontach w systemach USOSweb, w suplementach do dyplomów lub na zaświadczeniach wydawanych po obronie. Szczególnie prosimy uważać na ocenę, jaka będzie widniała na dyplomie licencjata - w systemie USOSweb chodzi o daną: "ocena na dyplomie", której prosimy nie mylić z "ogólnym wynikiem studiów" czy też z "oceną z pracy" licencjackiej lub "oceną z egzaminu" dyplomowego.
  2. W trakcie zapisu w IRK na kierunki pedagogika lub pedagogika specjalna na specjalności nauczycielskie kwalifikacyjne lub na tzw. kontynuację specjalności należy również potwierdzić posiadanie przygotowania pedagogicznego lub innych uprawnień (np. ukończenia danej specjalności/kierunku) na studiach pierwszego stopnia. Niezaznaczenie tych opcji w trakcie rejestracji spowoduje niezakwalifikowanie kandydata na studia.

Ważne informacje dla osób rejestrujących się na studia I stopnia i jednolitr mgr
2017-07-28 17:00, Jarosław Janowski
  1. W SYSTEMIE IRK NOWĄ MATURĄ JEST KAŻDA MATURA ZDAWANA OD ROKU 2005 (W KTÓREJ WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH SĄ WYRAŻONE W PROCENTACH)! Starą maturę zaznaczają tylko te osoby, które zdawały egzamin dojrzałości przed rokiem 2005 i wyniki egzaminów maturalnych są w formie ocen.
  2. Prosimy również pamiętać, że wynik rekrutacyjny obliczany jest na podstawie wskazanych przez kandydata egzaminów maturalnych (system nie wybiera automatycznie najbardziej korzystej dla kandydata opcji)!