Witamy w Akademii Pedagogiki Specjalnej!

Internetowa Rejestracja Kandydatów


Rekrutacja
REKRUTACJA WRZEŚNIOWA 2017/2018:

Terminy rekrutacji sprawdź w harmonogramie - >>kliknij tutaj<<

Oferta kierunków dostępnych w rekrutacji:

Studia stacjonarne (dzienne) drugiego stopnia >>kliknij tutaj<<

Studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia >>kliknij tutaj<<

Studia niestacjonarne (zaoczne) jednolite mgr (psychologia) >>kliknij tutaj<<

Studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia >>kliknij tutaj<<


Ważna informacja dotycząca rejestracji w systemie IRK dla osób rekrutujących się na studia drugiego stopnia:

Podstawą rangowania kandydatów na studia drugiego stopnia są: średnia ocen ze studiów oraz ocena widniejąca na dyplomie licencjata. Prosimy pamiętać aby nie mylić tych danych z innymi wynikami końcowymi zamieszczonymi na Państwa kontach w systemach USOSweb, w suplementach do dyplomów lub na zaświadczeniach wydawanych po obronie. Szczególnie prosimy uważać na ocenę, jaka będzie widniała na dyplomie licencjata - w systemie USOSweb chodzi o daną: "ocena na dyplomie", której prosimy nie mylić z "ogólnym wynikiem studiów" czy też z "oceną z pracy" licencjackiej lub "oceną z egzaminu" dyplomowego.

W trakcie zapisu w IRK na kierunki pedagogika lub pedagogika specjalna na specjalności nauczycielskie kwalifikacyjne lub na tzw. kontynuację specjalności należy również potwierdzić posiadanie przygotowania pedagogicznego lub innych uprawnień (np. ukończenia danej specjalności/kierunku) na studiach pierwszego stopnia. Niezaznaczenie tych opcji w trakcie rejestracji spowoduje niezakwalifikowanie kandydata na studia.


Wszystkim rejestrującym się na studia pierwszego stopnia oraz jednolite mgr uprzejmie przypominamy, że według terminologii stosowanej w APS:

STARA MATURA - jest to egzamin dojrzałości, który był przeprowadzany do 2004 roku. Wyniki starej matury były podawane w formie ocen. Świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej stanowiły jeden dokument.

NOWA MATURA - jest to egzamin maturalny, który jest przeprowadzany od 2005 roku - w tym również matura tegoroczna! Wyniki nowej matury są w procentach. Świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej są osobnymi dokumentami.

Prosimy również pamiętać, że wynik rekrutacyjny obliczany jest na podstawie wskazanych przez kandydata egzaminów maturalnych (system nie wybiera automatycznie najbardziej korzystej dla kandydata opcji)!


ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (WKR) należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji od WKR (decyzje zostały wysłane listem poleconym).

ODWOŁANIE POWINNO BYĆ SPORZĄDZONE WEDŁUG WZORU - POBIERZ WZÓR

Odwołania można składać w Kancelarii APS: bud. A, p. 1099 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00

lub wysłać na adres uczelni z dopiskiem:

"Do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - odwołanie od decyzji WKR"


INFORMACJE:

Terminy rekrutacji sprawdź w harmonogramie rekrutacji - >>kliknij tutaj<<


Informacje na temat studiów podyplomowych i kursów - rekrutacja przez cały rok!!! >>kliknij tutaj<<


INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI - STRONA WWW APS

Najczęściej zadawane pytania

KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

INFORMACJE O ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
(format zdjęcia, opłata za legitymację ...)


Upoważnienie osoby trzeciej do złożenia kompletu dokumentówKONTAKT Z NAMI


Rekrutacja na studia
PIERWSZEGO STOPNIA, DRUGIEGO STOPNIA oraz JEDNOLITE MAGISTERSKIE:


poniedziałek - czwartek w godz. 9.00 - 15.00
piątek w godz. 9.00 - 14.00

tel. (22) 589-36-78

lub

rekrutacja@aps.edu.pl
(urlop do 21 sierpnia!)Rekrutacja STUDIA PODYPLOMOWE
Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów

tel. 22 589 36 64Problemy techniczne związane z działaniem IRK prosimy zgłaszać na adres:

irk@aps.edu.pl


Prosimy o podawanie swojego imienia, nazwiska oraz nr. PESEL w wysyłanych do nas wiadomościach.


Strona może nie działać poprawnie w przeglądarce Internet Explorer.
Zalecana przeglądarka: Mozilla Firefox