European Union

Admission for studies 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Registration

Description

Witamy w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia na rok 2019/2020

 

AKTUALNOŚCI REKRUTACJI (na stronie uczelni)

KOMPLET DOKUMENTÓW (wykazy dokumentów)

TERMINARZ REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI

WIĘCEJ INFORMACJI O REKRUTACJI (opłaty, komplet dokumentów, itd.)

REJESTRACJA KROK PO KROKU

Kontakt z nami:
poniedziałek-piątek godz. 10.00-14.00
tel. (22) 589 36 83
tel. (22) 589 36 84
email: rekrutacja@aps.edu.pl
(przerwa w pracy Komisji do 2 września)

Rekrutacja cudzoziemców:
poniedziałek-czwartek godz. 10.00-14.00
tel. +48 22 589 36 78
email: rekrutacja@aps.edu.pl
(przerwa w pracy Komisji do 2 września)

Problemy techniczne związane z działaniem systemu IRK
email: irk@aps.edu.pl
(w okresie od czerwca do września)

 

ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Odwołania od decyzji o odmowie przyjęcia na studia wydanych przez Komisję Rekrutacyjną należy kierować do Rektora APS w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji!

Decyzje o odmowie przyjęcia na studia zostaną wysłane listem poleconym na koniec lipca. 

Odwołanie powinno być sporządzone według wzoru, który zamieszczamy poniżej (wzór do pobrania pojawi się do końca lipca 2019):

Odwołania można składać w Kancelarii APS od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00 lub wysłać na adres uczelni z dopiskiem: "Do Rektora APS - Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej"

Programmes and registration phases

No. Studies Phase 1 Phase 2 Phase 3
1 Art Education Through Fine Arts (full-time studies) from: 03.06.2019 12:00
to: 09.07.2019 23:59
2 Art Education Through Fine Arts (full-time studies) from: 03.06.2019 12:00
to: 10.07.2019 23:59
from: 01.08.2019 12:00
to: 17.09.2019 23:59
3 Education (full-time studies) from: 03.06.2019 12:00
to: 08.07.2019 23:59
4 Education (part-time studies) from: 03.06.2019 12:00
to: 08.07.2019 23:59
from: 13.07.2019 17:00
to: 17.07.2019 12:00
from: 01.08.2019 12:00
to: 16.09.2019 23:59
5 Interdisciplinary Disability Studies (full-time studies) from: 03.06.2019 12:00
to: 15.07.2019 23:59
from: 01.08.2019 12:00
to: 16.09.2019 23:59
6 Interdisciplinary Studies of Childhood and Children's Rights (full-time studies) from: 03.06.2019 12:00
to: 15.07.2019 23:59
from: 01.08.2019 12:00
to: 16.09.2019 23:59
7 Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Doradztwo zawodowe i personalne from: 03.06.2019 12:00
to: 15.07.2019 23:59
from: 01.08.2019 12:00
to: 16.09.2019 23:59
8 Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne from: 03.06.2019 12:00
to: 15.07.2019 23:59
from: 01.08.2019 12:00
to: 16.09.2019 23:59
9 Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika korekcyjna from: 03.06.2019 12:00
to: 15.07.2019 23:59
10 Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi from: 03.06.2019 12:00
to: 15.07.2019 23:59
from: 01.08.2019 12:00
to: 16.09.2019 23:59
11 Pedagogika (niestacjonarne II st.) - specjalność: Zarządzanie w oświacie from: 03.06.2019 12:00
to: 15.07.2019 23:59
from: 01.08.2019 12:00
to: 16.09.2019 23:59
12 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (niestacjonarne jednolite magisterskie) from: 03.06.2019 12:00
to: 08.07.2019 23:59
13 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie) from: 03.06.2019 12:00
to: 08.07.2019 23:59
14 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną from: 03.06.2019 12:00
to: 15.07.2019 23:59
15 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Edukacja integracyjna i włączająca from: 03.06.2019 12:00
to: 15.07.2019 23:59
16 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Logopedia from: 03.06.2019 12:00
to: 10.07.2019 23:59
17 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kwalifikacja) from: 03.06.2019 12:00
to: 15.07.2019 23:59
from: 01.08.2019 12:00
to: 16.09.2019 23:59
18 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową from: 03.06.2019 12:00
to: 15.07.2019 23:59
from: 01.08.2019 12:00
to: 16.09.2019 23:59
19 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością from: 03.06.2019 12:00
to: 15.07.2019 23:59
from: 01.08.2019 12:00
to: 16.09.2019 23:59
20 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Surdopedagogika z terapią pedagogiczną from: 03.06.2019 12:00
to: 15.07.2019 23:59
from: 01.08.2019 12:00
to: 16.09.2019 23:59
21 Pedagogika specjalna (niestacjonarne II st.) - specjalność: Terapia pedagogiczna from: 03.06.2019 12:00
to: 15.07.2019 23:59
22 Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną from: 03.06.2019 12:00
to: 15.07.2019 23:59
23 Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem from: 03.06.2019 12:00
to: 15.07.2019 23:59
24 Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność: Logopedia from: 03.06.2019 12:00
to: 10.07.2019 23:59
25 Pedagogika specjalna (stacjonarne II st.) - specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kontynuacja) from: 03.06.2019 12:00
to: 15.07.2019 23:59
pages
Pages: 1, 2
page length
Page length: 10, 25, 50, 100, 200