European Union

Rekrutacja na studia podyplomowe 2019/20

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Registration

Description

Rekrutacja na studia podyplomowe

Programmes and registration phases

No. Studies Phase 1 Phase 2 Phase 3
1 Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej from: 12.12.2018 11:56
to: 06.11.2019 12:00
2 Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe from: 12.12.2018 11:56
to: 31.01.2020 12:00
3 Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji from: 12.12.2018 11:56
to: 31.01.2020 12:00
4 Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej from: 12.12.2018 11:56
to: 02.02.2019 11:00
from: 03.02.2019 11:00
to: 05.09.2019 10:00
from: 05.11.2019 10:00
to: 31.01.2020 10:00
5 Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie from: 12.12.2018 11:56
to: 15.09.2019 12:00
6 Edukacja dla bezpieczeństwa from: 12.12.2018 11:56
to: 31.01.2020 12:00
7 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej from: 12.12.2018 11:56
to: 14.10.2019 12:00
from: 05.11.2019 12:00
to: 31.01.2020 12:00
8 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej from: 12.12.2018 11:56
to: 14.10.2019 12:00
from: 05.11.2019 12:00
to: 31.01.2020 12:00
9 Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej from: 12.12.2018 11:56
to: 14.10.2019 12:00
from: 05.11.2019 12:00
to: 31.01.2020 12:00
10 Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej from: 12.12.2018 11:56
to: 14.10.2019 12:00
from: 05.11.2019 12:00
to: 31.01.2020 12:00
11 Edukacja integracyjna i włączająca from: 12.12.2018 11:56
to: 08.11.2019 12:00
12 Grafika komputerowa i multimedialna from: 12.12.2018 11:56
to: 15.09.2019 12:00
13 Logopedia from: 12.12.2018 11:56
to: 27.11.2019 15:00
14 Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja from: 12.12.2018 11:56
to: 30.09.2019 12:00
from: 01.10.2019 12:00
to: 31.01.2020 12:00
15 Mediacja sądowa i pozasądowa from: 12.12.2018 11:56
to: 14.10.2019 12:00
from: 05.11.2019 12:00
to: 31.01.2020 12:00
16 Metodyka wczesnego nauczania języka obcego from: 12.12.2018 11:56
to: 15.09.2019 12:00
17 Pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii from: 12.12.2018 11:56
to: 15.09.2019 12:00
18 Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa from: 12.12.2018 11:56
to: 25.10.2019 12:00
19 Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze from: 12.12.2018 11:56
to: 26.10.2019 12:00
20 Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką from: 12.12.2018 11:56
to: 14.10.2019 12:00
from: 05.11.2019 12:00
to: 31.01.2020 12:00
21 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie from: 12.12.2018 11:56
to: 15.09.2019 12:00
22 Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego from: 12.12.2018 11:56
to: 31.01.2020 12:00
23 Rehabilitacja wzroku słabowidzących from: 12.12.2018 11:56
to: 27.10.2019 12:00
24 Socjoterapia from: 12.12.2018 11:56
to: 14.10.2019 12:00
from: 05.11.2019 12:00
to: 31.01.2020 12:00
25 Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego from: 12.12.2018 11:56
to: 25.11.2019 12:00
from: 26.11.2019 12:00
to: 31.01.2020 12:00
pages
Pages: 1, 2
page length
Page length: 10, 25, 50, 100, 200