European Union

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

Koniec 1 tury zapisów na studia w systemie IRK

| jjanowski@aps.edu.pl

Poniżej zamieszczamy terminy końca 1 tury zapisów na studia w systemie IRK

8 lipca (poniedziałek)
studia pierwszego stopnia: pedagogika, praca socjalna
studia jednolite mgr: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, psychologia
studia drugiego stopnia: socjologia

9 lipca (wtorek)
studia pierwszego stopnia: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

10 lipca (środa)
studia drugiego stopnia: pedagogika specjalna - specjalność logopedia, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

15 lipca (poniedziałek)
studia drugiego stopnia: interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka, interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością, pedagogika, pedagogika specjalna

Ewentualne uruchomienie kolejnych tur zapisów w systemie IRK będzie uzależnione od wypełnienia limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach studiów

Więcej informacji można znaleźć w terminarzu rekrutacji