European Union

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

News

General

Informacje dla studentów z niepełnosprawnościami

| jjanowski@aps.edu.pl

Kandydatów przyjętych na studia będących osobami z niepełnosprawnościami zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat oferowanych form wsparcia w procesie kształcenia. Więcej informacji na stronie:

http://www.aps.edu.pl/studenci/wsparcie-dla-student%c3%b3w/pomoc-dla-os%c3%b3b-niepe%c5%82nosprawnych/

Zachęcamy do kontaktu z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z niepełnosprawnościami  w celu uzyskania szczegółowych informacji i możliwości indywidualnego wsparcia bon@aps.edu.pl lub telefonicznie 225893641 (wtorki i czwartki w godz. 9.00-15.00)

Wybór sposobu płatności za studia niestacjonarne 2020/2021

| jjanowski@aps.edu.pl

Osoby przyjęte w 1 turze rekrutacji na studia niestacjonarne drugiego stopnia powinny do 5 września wybrać plan ratalny (sposób płatności czesnego za studia). Wyboru tego dokonuje się w systemie USOSweb, wejście ze strony głównej uczelni (www.aps.edu.pl).

Logowanie do systemu USOSweb odbywa się następująco: loginem jest nr pesel, zaś hasło jest takie samo jak do systemu IRK (osoby kontynuujące studia w APS logują się na swoje konta w USOSweb tak jak do tej pory). Po zalogowaniu w USOSweb należy wejść w: DLA STUDENTÓW -> PŁATNOŚCI -> NALEŻNOŚCI NIEROZLICZONE.

Tam należy dokonać wyboru ilości rat (do 5 września), a także uzyskać dane dotyczące nr konta, na które należy uiścić opłatę czesnego (nr konta jest indywidualny dla każdego studenta – i jest inny niż ten używany przy rekrutacji). Opłata czesnego powinna zostać uiszczona do dnia 15 września 2020 roku.

UWAGA - osoby zakwalifikowane na specjalności, których uruchomienie jest uzależnione od uzupełnienia limitów przyjęć w 2 turze rekrutacji (czyli dla pedagogiki: ZU-PE-N-PZL, ZU-PE-N-ZWO, a dla pedagogiki specjalnej: ZU-PC-N-PRS, ZU-PC-N-SN) będą dokonywać wyboru sposobu płatności czesnego wraz z osobami przyjętymi na studia w ramach 2 tury rekrutacji na studia drugiego stopnia.

Osoby przyjęte w 1 turze rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz osoby przyjęte w 2 turze rekrutacji na studia drugiego stopnia powinny do 5 października wybrać plan ratalny (sposób płatności czesnego za studia). Wyboru tego dokonuje się w systemie USOSweb, wejście ze strony głównej uczelni (www.aps.edu.pl).

Logowanie do systemu USOSweb odbywa się następująco: loginem jest nr pesel, zaś hasło jest takie samo jak do systemu IRK (osoby kontynuujące studia w APS logują się na swoje konta w USOSweb tak jak do tej pory). Po zalogowaniu w USOSweb należy wejść w: DLA STUDENTÓW -> PŁATNOŚCI -> NALEŻNOŚCI NIEROZLICZONE.

Tam należy dokonać wyboru ilości rat (do 5 października), a także uzyskać dane dotyczące nr konta, na które należy uiścić opłatę czesnego (nr konta jest indywidualny dla każdego studenta – i jest inny niż ten używany przy rekrutacji). Opłata czesnego powinna zostać uiszczona do dnia 15 października 2020 roku

Składanie kompletu dokumentów

| Piotr Grzybowski

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że komplet dokumentów składają jedynie osoby zakwalifikowne do przyjęcia na studia. Informacja o stausie kwalifikacji dostępna będzie na indywidualnych kontach w systemie IRK po ogłoszeniu list rankingowych.

Szczegółowe informacje o sposobie składania dokumentów zostaną Państwu przekazane w komunikacie przy statusie kwalifikacji.

Zachęcamy do wcześniejszego założenia i potwierdzenia Profilu Zaufanego, będzie on niezbędny do podpisania kompletu dokumentów przed ich złożeniem. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Zapisy w systemie IRK krok po kroku

| jjanowski@aps.edu.pl

PROCEDURA REJESTRACJI NA STUDIA W SYSTEMIE IRK – krok po kroku:

Start!

Adres systemu IRK: https://rekrutacja.aps.edu.pl/
Prosimy wybrać baner „studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie”.

Kliknięcie przenosi na stronę: https://rekrutacja.aps.edu.pl/pl/home/ , gdzie należy kliknąć w prawym górnym rogu "UTWÓRZ KONTO" i dalej postępować zgodnie z instrukcjami (link aktywacyjny konto w systemie IRK będzie wysłany na podany przez kandydata adres email).

Po utworzeniu konta należy się zalogować do systemu IRK, a następnie wybrać ścieżkę "MOJE KONTO" -> "FORMULARZ OSOBOWE".

 

Formularze osobowe

Prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych pól (oznaczonych gwiazdką) w formularzach "PODSTAWOWE DANE OSOBOWE", "ADRES I DANE KONTAKTOWE", "WYKSZTAŁCENIE" oraz "DODATKOWE DANE OSOBOWE"!!!

UWAGA: Formularz "ZDJĘCIE" będzie niezbędny do ukończenia procesu rekrutacji na studia, np. aby w przypadku zakwalifikowania na studia wydrukować podanie o przyjęcie na studia i podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - ELS, czy aby wgrać do systemu zdjęcie do ELS. Docelowo więc trzeba będzie wypełnić również ten formularz (na obecnym etapie zapisów na kierunek nie jest to konieczne).

W formularzu "WYKSZTAŁCENIE" -> „WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE” należy wypełnić dane dotyczące ukończonej szkoły średniej: rodzaj szkoły, nazwę szkoły oraz miejscowość.

Przy zapisie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

W dziale „WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE”, trzeba kliknąć na "+ZAPISZ i DODAJ DOKUMENT", a następnie podać dane dotyczące posiadanego świadectwa dojrzałości i zapisać formularz klikając przycisk „ZAPISZ” - w przypadku tegorocznych maturzystów wystarczy tylko wskazać jego rodzaj (nowa matura) i rok uzyskania (2020) - pozostałe dane można będzie uzupełnić po otrzymaniu świadectwa, niemniej musi być to uzupełnione przed końcem zapisów w danej turze rekrutacji.

Po powrocie do formularza "WYKSZTAŁCENIE" należy kliknąć na opcję: "EDYTUJ WYNIKI EGZAMINÓW" przy dodanym świadectwie dojrzałości, a następnie zaznaczyć, które przedmioty były zdawane na maturze (opcja "CZY ZDAWANY") i wpisać uzyskane wyniki i zapisać formularz klikając przycisk „ZAPISZ” (w przypadku tegorocznej matury wystarczy tylko zaznaczyć zdawane przedmioty, zaś wyniki należy wpisać po ich uzyskaniu, czyli w dniu 11 sierpnia - możliwość wpisania wyników z matury będzie dostępna do końca trwania tury zapisów).

Przy zapisie na studia drugiego stopnia

W dziale "WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE" osoby będące absolwentami lub studentami APS wpisują swój nr indeksu. Wszystkie inne osoby pomijają ten krok.

Następnie należy dodać dyplom licencjata (lub równoważny) mający być podstawą przyjęcia na studia (trzeba kliknąć na "+ZAPISZ i DODAJ DOKUMENT"). Po wpisaniu niezbędnych danych dotyczących dyplomu i zapisaniu (przycisk „ZAPISZ”) formularza należy kliknąć na "EDYTUJ WYNIKI EGZAMINÓW" dyplomu licencjackiego, gdzie należy zaznaczyć obydwa kryteria rangowania kandydatów, czyli "OCENA Z DYPLOMU – OSTATECZNY WYNIK ZE STUDIÓW LICENCJACKICH" oraz "ŚREDNIA OCEN UZYSKANYCH W TOKU STUDIÓW I STOPNIA", a następnie wpisać uzyskane wyniki i zapisać formularz klikając przycisk „ZAPISZ”.

UWAGA: Nie można rekrutować się na studia drugiego stopnia nie będąc, co najmniej, po obronie oraz należy dysponować zaświadczeniem wydanym przez uczelnię, w której odbywało się studia pierwszego stopnia. Zaświadczenie powinno zawierać ww. informacje. Należy te informacje wpisać do systemu przed zakończeniem danej tury zapisów na studia drugiego stopnia.

 

Wybór kierunku studiów -> dział "OFERTA" w menu na górze strony na niebieskim pasku

W opisie każdego kierunku będzie klawisz "ZAPISZ SIĘ", po jego kliknięciu należy postępować zgodnie z instrukcjami, czyli wybrać lub potwierdzić dokument uprawniający do podjęcia studiów, a następnie kliknąć przycisk "KONTYNUUJ". W wyniku tej czynności powinien pojawić się ponownie opis kierunku z informacją, że jest się zapisanym na ten kierunek (czyli "POMYŚLNIE UTWORZONO ZGŁOSZENIE REKRUTACYJNE").

W przypadku zapisu na studia pierwszego stopnia na kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH po klinięciu na przycisk "KONTYNUUJ" następuje przeniesienie do kolejnego kroku - zapisania się na egzamin autoprezentacja - należy zaznaczyć odpowiednia flagę a następnie kliknąć na przycisk "KONTYNUUJ". Następnym krokiem wgranie materiałów i wypełnienie danych stanowiacych podstawę autoprezentacji. Po wgraniu reprodukcji prac i udzieleniu odpowiedzni na pytania umieszczone w dalszej części ankiety, należy kliknąć na przycisk "KONTYNUUJ". Po wykonaniu ww. czynności powinien pojawić się ponownie opis kierunku z informacją, że jest się zapisanym na ten kierunek (czyli "POMYŚLNIE UTWORZONO ZGŁOSZENIE REKRUTACYJNE"). UWAGA - materiały stanowiące podstawię autoprezentacji można edytować do czasu zakończenia zapisów na ten kierunek studiów w systemie IRK. Ścieżka dostępu: "MOJE KONTO" -> "ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE" - ankieta zawierająca materiały stanowiące podstawę autoprezentacji znajduje się w części "DODATKOWE INFORMACJE".

 

Uzupełnienie zgłoszenia rekrutacyjnego – wypełnienie ankiet i deklaracji

Prosimy o wybranie opcji "PRZEJDŹ DO MOICH ZGŁOSZEŃ" (komunikat zielonej ramce po zapisaniu się na studia) albo wybór ścieżki "MOJE KONTO" -> "ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE" - ankiety przypisane do danego kieruku znajdują się w części "DODATKOWE INFORMACJE".

UWAGA: Ten punkt jest szczególnie istotny w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia, gdyż znajdują się tam również oświadczenia/ankiety stanowiące potwierdzenie przez kandydata posiadania wymaganych w rekrutacji na dane kierunki studiów drugiego stopnia uprawnień (np. przygotowania pedagogicznego), bądź też potwierdzenia ukończenia danego kierunku studiów pierwszego stopnia. Deklaracje dotyczące uprawnień są zamieszczone tylko przy tych kierunkach studiów drugiego stopnia, które wymagają tego typu deklaracji (np. logopedia, terapia pedagogiczna, itd.). Brak wypełnienia ankiety potwierdzającej posiadanie określonych uprawnień (np. przygotowania pedagogicznego) lub stanowiącej potwierdzenie ukończenia danego kierunku studiów/specjalności skutkuje wynikiem 0 punktów rekrutacyjnych i tym samym brakiem kwalifikacji na wybrany kierunek studiów!

Dla wszystkich kierunków studiów jest zaś dostępna ogólna ankieta dla kandydatów (pytamy m.in. skąd dowiedzieli się Państwo o naszej uczelni).

 

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej - ścieżka dostępu "MOJE KONTO" -> "PŁATNOŚCI"

W dziale płatności jest zamieszczona informacja o wysokości naliczonej opłaty rekrutacyjnej (chodzi o łączną sumę do zapłaty obliczonej na podstawie ilości zapisów w systemie w danym momencie) oraz indywidualne dla każdego kandydata dane do przelewu.

Wypełnieniu wszystkich powyżych kroków powoduje rejestrację jako kandydat na studia w APS

Dalsze kroki postępowania rekrutacyjnego, czyli sprawdzenie swojej pozycji na liście rankingowej, sprawdzenie stanu kwalifikacji na studia, składanie dokumentów w Komisji Rekrutacyjnej wyznaczane są przez harmonogram rekrutacji oraz stosowne komunikaty w systemie IRK.