European Union
  • log in
  • create an account

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/22

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

W celu zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych i zapisania na studia kliknij na tej stronie (po prawej stronie u góry) w zakładkę Oferta.

Po zarejestrowaniu należy skompletować dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wygenerowane z systemu IRK,
  • kserokopia dyplomu/ów ukończenia wyższych studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich (oryginał do okazania w czasie zajęć stacjonarnych),
  • 1 zdjęcie (na studiach podyplomowych nie wgrywamy zdjęcia w wersji elektronicznej),
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

i przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Biuro Studiów Podyplomowych i Kusów
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa