Witamy w Akademii Pedagogiki Specjalnej!

Internetowa Rejestracja Kandydatów


Rekrutacja
ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (WKR) należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji od WKR (decyzje zostały wysłane listem poleconym).

ODWOŁANIE POWINNO BYĆ SPORZĄDZONE WEDŁUG WZORU - POBIERZ WZÓR

Odwołania można składać w Kancelarii APS: bud. A, p. 1099 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00

lub wysłać na adres uczelni z dopiskiem:

"Do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - odwołanie od decyzji WKR"


INFORMACJE:

Wymagania przedmiotowe 2016/2017

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2016/2017

INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI - STRONA WWW APS

Najczęściej zadawane pytania

KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

WZORY UMÓW O ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA (O WARUNKACH STUDIOWANIA):

STACJONARNE (dzienne) PIERWSZEGO STOPNIA

STACJONARNE (dzienne) DRUGIEGO STOPNIA

STACJONARNE (dzienne) JEDNOLITE MGR

NIESTACJONARNE (zaoczne) PIERWSZEGO STOPNIA

NIESTACJONARNE (zaoczne) DRUGIEGO STOPNIA

NIESTACJONARNE (zaoczne) JEDNOLITE MGR


INFORMACJE O ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
(format zdjęcia, opłata za legitymację ...)


Upoważnienie osoby trzeciej do złożenia kompletu dokumentów (wzór upoważnienia)KONTAKT Z NAMI


Informacje na temat rekrutacji:

(wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite mgr)

Komisja Rekrutacyjna WNP i WSNS

tel. (22) 589 36 80, (22) 589 36 83

Poniedziałek-Piątek w godzinach 10:00-14:00


lub

rekrutacja@aps.edu.pl
Informacja ogólna oraz rekrutacja cudzoziemców:


Poniedziałek - Czwartek w godz. 09.00-15.00
Piątek w godz. 09.00-14.00rekrutacja@aps.edu.pl
Informacje na temat STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
(Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów)

tel. 22 589 36 64Problemy techniczne związane z działaniem IRK prosimy zgłaszać na adres:

irk@aps.edu.pl


Prosimy o podawanie swojego imienia, nazwiska oraz nr. PESEL w wysyłanych do nas wiadomościach.


Strona może nie działać poprawnie w przeglądarce Internet Explorer.
Zalecana przeglądarka: Mozilla Firefox