Witamy w Akademii Pedagogiki Specjalnej!

Internetowa Rejestracja Kandydatów


Rekrutacja 
II TURA REKRUTACJI WRZEŚNIOWEJ

do 25 września zapisy na kierunki:

interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością
pedagogika, pedagogika specjalna
praca socjalna, psychologia, socjologia


do 28 września zapisy na kierunek:

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychHARMONOGRAM II TURY REKRUTACJI - KLIKNIJ TU

Oferta edukacyjna:

Studia pierwszego stopnia - stacjonarne (dzienne) - >>kliknij tu<<

Studia drugiego stopnia - stacjonarne (dzienne) - >>kliknij tu<<

Studia pierwszego stopnia - niestacjonarne (zaoczne) - >>kliknij tu<<

Studia drugiego stopnia - niestacjonarne (zaoczne) - >>kliknij tu<<

Studia jednolite magisterskie - niestacjonarne (zaoczne) - >>kliknij tu<<


DZIEŃ ADAPTACYJNY DLA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU
(studia pierwszego stopnia i jednolite mgr)


STUDIA STACJONARNE (dzienne) - 30 WRZEŚNIA (piątek)

STUDIA NIESTACJONARNE (zaoczne) - 1 PAŹDZIERNIKA (sobota)

Informacje dla studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych
(edukacja artystyczna, pedagogika, pedagogika specjalna) - >>kliknij tu<<


Informacje dla studentów Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych
(praca socjalna, psychologia, socjologia) - >>kliknij tu<<


ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Odwołania od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych (WKR) należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (UKR) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji od WKR (decyzje zostały wysłane listem poleconym).

ODWOŁANIE POWINNO BYĆ SPORZĄDZONE WEDŁUG WZORU - POBIERZ WZÓR

Odwołania można składać w Kancelarii APS: bud. A, p. 1099 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00

lub wysłać na adres uczelni z dopiskiem:

"Do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - odwołanie od decyzji WKR"


INFORMACJE:

Wymagania przedmiotowe 2016/2017

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2016/2017

INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI - STRONA WWW APS

Najczęściej zadawane pytania

KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

WZORY UMÓW O ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA (O WARUNKACH STUDIOWANIA):

STACJONARNE (dzienne) PIERWSZEGO STOPNIA

STACJONARNE (dzienne) DRUGIEGO STOPNIA

STACJONARNE (dzienne) JEDNOLITE MGR

NIESTACJONARNE (zaoczne) PIERWSZEGO STOPNIA

NIESTACJONARNE (zaoczne) DRUGIEGO STOPNIA

NIESTACJONARNE (zaoczne) JEDNOLITE MGR


INFORMACJE O ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
(format zdjęcia, opłata za legitymację ...)


Upoważnienie osoby trzeciej do złożenia kompletu dokumentów (wzór upoważnienia)KONTAKT Z NAMI


Informacje na temat rekrutacji na kierunki:

PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, EDUKACJA ARTYSTYCZNA, INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk Pedagogicznych

tel. (22) 589 36 80, (22) 589 36 83

20.09 - 24.09 godz. 9.00-17.00

26.09 godz. 13.00-17.00

27.09 godz. 9.00-19.00


lub

rekrutacja@aps.edu.plInformacje na temat rekrutacji na kierunki:

PRACA SOCJALNA, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych

tel. (22) 589 36 88, (22) 589 36 84

20.09 - 23.09 godz. 10.00-16.00

26.09 godz. 13.00-17.00

27.09 godz. 9.00-19.00


lub

rekrutacja@aps.edu.pl
Informacja ogólna oraz rekrutacja cudzoziemców:


Poniedziałek - Czwartek w godz. 09.00-15.00
Piątek w godz. 09.00-14.00rekrutacja@aps.edu.pl
Informacje na temat STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
(Ośrodek Studiów Podyplomowych i Kursów)

tel. 22 589 36 64Problemy techniczne związane z działaniem IRK prosimy zgłaszać na adres:

irk@aps.edu.pl


Prosimy o podawanie swojego imienia, nazwiska oraz nr. PESEL w wysyłanych do nas wiadomościach.


Strona może nie działać poprawnie w przeglądarce Internet Explorer.
Zalecana przeglądarka: Mozilla Firefox